Profil společnosti

Elektroplan s.r.o. - je společnost s projekční, inženýrskou a dodavatelskou činností v oboru elektro. Společnost byla založena již v roce 1993 transformována z fyzického subjektu na právnický subjekt. V čele společnosti stojí jeho její zakladatel, Miroslav Remišovský, projektant s dlouholetými zkušenostmi.

Zpracování projektů probíhá digitální formou, operativně, se snahou plnit odběrateli požadovaný termín.

Kvalita vypracovaných projektů je garantována dlouholetou praxí, autorizací Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a především spokojeností našich klientů.

Termíny dodání uvedených prací jsou možné přizpůsobit požadavkům objednatele, jsou dány úrovní podkladů, zajištěním koordinace s ostatními profesemi a rozsahem zakázek.
Za dobu své existence společnost vyprodukovala několik tisíc projektových dokumentací.
Racingnet.cz