Stupně a profese

Projektové dokumentace jsou prováděny v profesních zaměřeních:

Silnoproud - NN
Vnitřní rozvody silnoproudu, umělé osvětlení, nouzové a bezpečnostní osvětlení, uzemnění, uzemnění proti bludným proudům, hromosvod, napájení technologických zařízení - silové rozvody, připojnicové rozvody

Silnoproud - VN
Vnější rozvody slaboproudu vysokého napětí 22kV kabelového i venkovního vedení, vnější elektrorozvody nízkého napětí 0,4kV, transformační stanioe 22/0,4kV.

Slaboproud
Vnitřní rozvody slaboproudu - telefonní a počítačové rozvody (T/PC) - tzv. strukturovaná kabeláž, společné televizní antény (STA) a kabelové televize, domácí telefon (DT), pro rodinné domy a lokality zástavby rodinných domů.
Náhradní zdroje elektrického napětí
Dieselagregáty(DA) stabilní i mobilní, záložní zdroje nepřetržitého napětí(UPS), spouštěče, softstarty, frekvenční měniče.

Centrální řídící a monitorovací systém.

Venkovní osvětlení
Osvětlení komunikací a ploch dle nejnovějších evropských norem.

Elektrotechnologická zařízení velkostrojů pro povrchové dobývání a pasovou dopravu hnědého uhlí.

Naše společnost vyhotoví a dodá projektovou dokumentaci následujících stupňů:

  • DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí - řízení
  • DSP - dokumentace pro stavební povolení
  • DPS - dokumentace pro provedení stavby
  • DSS - dokumentace skutečného stavu, včetně zaměření
  • Technické dozory na stavbě pro investora event. dodavatele
Racingnet.cz